De Basis voor iedere trainer of ondernemer die met EMS werkt of gaat werken.

EMS neemt een al grotere positie in de gezondheidsbranche in. Als Personal Trainer, Studio ondernemer of Fysiotherapeut wordt deze methode al vaker toegepast. De mogelijkheden zijn legio, de methode vernieuwend en innovatief. Of het mobiel of op een vaste locatie is of total body EMS of per spiergroep de basisopleiding helpt je op weg met de benodigde kennis. De doelgroepen zijn gemiddeld tussen de 16 en 85 jaar, de doelstelling kan esthetisch, ADL of prestatief gericht zijn.

Om in aanmerking te komen voor dit certificaat dient de cursist een kennistoets met goed gevolg af te sluiten welke wordt afgesloten door het EMS Kenniscentrum, er word gewerkt met een slagingsgarantie wat betekent dat bij het niet behalen van de toets deze zonder kosten herhaald mag worden totdat de toets behaald is.

Opzet
De opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwerpen. De basisopleiding bestaat hoofdzakelijk uit theorie.

Opleidingsdoelen

 • Het vergroten van de theoretische kennis over EMS training en de toepassingen.
 • De historie van EMS kennen.
 • De toepassingsgebieden van EMS kennen.
 • De EMS methode kennen.

Inhoud

De lesstof omvat de volgende onderdelen:

 • EMS Historie
 • EMS Methode
 • EMS Wetmatigheden
 • EMS Onderzoek
 • EMS Versus andere fast Fit methodes
 • EMS Doelgroepen
 • EMS Basisregels

Cursusgegevens

Doelgroep:Iedereen die professioneel in aanraking met EMS komt, hetzij een beroep uitoefent.

Toelatingseisen:
Er is geen speciale vooropleiding vereist. Kennis van Anatomie, Fysiologie en Trainingskunde wordt aanbevolen. Het word sterk aangeraden zelf minimaal 10 EMS trainingen gedaan te hebben.

Leeftijd:
Minimaal 18 jaar bij aanvang opleiding.

Cursusmateriaal:(onderstaande cursusmaterialen zijn bij het cursusgeld inbegrepen)
-Hand out

Duur, locatie en tijd:
De cursus duurt 4 uur en word op een ochtend of middag gegeven. De locatie is in- of extern.

Groepsgrootte:
De cursus kent geen minimum aantal deelnemers, de groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Klik hier voor prijzen en data.

Slagingsgarantie:
Deelnemer mag zonder kosten* aan cursus deel blijven nemen totdat certificaat behaalt is.